010 201 5550 | KUNINKAANKATU 22 A 3. KRS 33210 TAMPERE INFO@FLEXIO.FI

Psykofyysinen fysioterapia

Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus, ei pelkästään aivokemiaa ja rakenteita. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa kehon ja mielen kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen tarkastelua. Kuvaan kuuluu myös ihmisen ympäristöstä tulevat vaikutteet. Psykofyysinen fysioterapia korostaa mielen ja kehon yhteyttä. Pääteemana on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Terapian perustana on ymmärrys, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ollen koko ajan vuorovaikutuksessa keskenään. Terapeutin ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen keskiössä on kokemuksellinen oppiminen, joka muodostuu kehon ja mielen erottamattomasta yhteydestä.

Psykofyysisen fysioterapian viitekehys ja lähestymistapa pitää sisällään lukuisia menetelmiä. Lähestymistavasta hyötyy laaja asiakasryhmä. Terapiassa annetaan aikaa ja tilaa asiakkaan tarinalle, kokemuksille, ajatuksille ja uskomuksille. Kokemuksia, ajatuksia ja uskomuksia käsitellään suhteessa omaan kehoon eli miten asiakas tuntee ne omassa kehossaan. Terapiassa on tärkeää sallia asiakkaan rauhassa kokea kehon asennon ja liikkeen tuottamia aistimuksia. Terapeutti antaa asiakkaan kokea kaiken omakohtaisesti (subjektiivisesti). Terapeutti vahvistaa asiakkaan kokemuksia ja kykyä löytää ratkaisuja tilanteeseensa.

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ymmärtää mielen toimintojen ja psyykkisten häiriöiden vaikutuksen kehollisuuteen, mutta myös toisinpäin eli kehollisten kokemusten vaikutuksen mielen toimintoihin. Psykofyysisessä fysioterapiassa keskiössä on ihmisen, ei diagnoosin tai oireen kohtaaminen. Fysioterapiassa tarkastellaan, miten keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisen fysioterapian viitekehyksessä on tärkeää kartoittaa asiakkaan omia voimavaroja, ja sitä minkälaista ohjausta ja millaisia harjoitteita hän pystyy vastaanottamaan. Terapiaprosessi etenee asiakkaan omia voimavaroja vahvistaen.

Terapian päämääränä on kehittää työkalut ja toimintamallit asiakkaalle, niin että hän pärjää itsenäisesti yhteiskunnassa ja pystyy elämään tasapainoista elämää. Parhaimmillaan ohjaamme asiakkaan nauttimaan elämän pienistä iloista.

HINNAT

45min

75€

60min

85€
Olet jo melkein

MATKALLA

KUNINKAANKATU 22 A 3. KRS
33210 TAMPERE
010 201 5550

INFO@FLEXIO.FI