010 201 5550 | KUNINKAANKATU 22 A 3. KRS 33210 TAMPERE INFO@FLEXIO.FI

Jenny Turunen

Olen luonnosta voimaa ammentava fysioterapeutti. Ammatissani olen kohdannut masennus- ja ahdistusoireisia ja ylivilkkaita nuoria, saattohoitovaiheen syöpäpotilaita sekä ikäihmisiä ja vaikeasti muistisairaita. Monipuolisen elämänkokemukseni kautta olen kerryttänyt vahvaa ymmärrystä ihmisyydestä, valoineen ja varjoineen. Avoin ja rehellinen vuorovaikutus ja tuomitsematon läsnäolo ovat vahvuuksiani. Fysioterapiatyöni lähtökohtana on rakentaa asiakkaan kanssa lämmin ja luottamuksellinen suhde, joka mahdollistaa kasvun ja muutoksen turvallisessa ilmapiirissä.

Ennen fysioterapeutin polulle lähtemistä työskentelin yliopistolla tutkijana ympäristönsuojeluun liittyvien teemojen parissa. Ajattelen, että ihmisten ja luonnon
hyvinvointi liittyvät saumattomasti yhteen, koska olemme ihmisinä osa luontoa. Samat ajattelu- ja toimintatavat, jotka aiheuttavat tänä päivänä kohtuutonta kuormitusta luonnolle, aiheuttavat kohtuutonta kuormitusta myös meille ihmisille. Ihmisten ja ekosysteemien jaksamista venytetään äärimmilleen, kun tavoitellaan lisääntyvää hyvinvointia, vaikka tosiasiassa syvällinen hyvinvointi voi karata tässä kilpajuoksussa vain kauemmaksi. Monet kokevat, että yhteys luontoon ja omaan kehoon on kiireessä pudonnut kyydistä. Yhdessä voimme palauttaa yhteyden ja rakentaa tasapainoista minäkuvaa.

 

Terapiaa tukeva koulutustaustani:

  • Fysioterapeutti 2017
  • Climbing Therapy in Psychotherapy and Experiential Education: Institute for Climbing Therapy, Itävalta. 2018
  • Syöpäpotilaan fysioterapia 2019
  • Psykofyysisen fysioterapian täydennysopinnot alkavat elokuussa 2020

 

 

Psykofyysisen fysioterapian avulla ihmisen on mahdollista palauttaa ja vahvistaa yhteyttä omaan itseensä, omaan luontoonsa. Kehon ja mielen toiminnan ja yhteyksien ymmärtäminen ja vahvistaminen vaikuttaa syvästi yksilön elämänlaatuun ja siihen, mikä elämässä on mahdollista.

Olen aktiivinen luonnossa liikkuja ja seinä- ja kalliokiipeilyn harrastaja ja kiipeilyohjaaja. Olen ollut mukana kehittämässä ja käynnistämässä terapeuttista kiipeilyä psykiatristen potilaiden hoitomuotona Suomessa ja opinnäytetyössäni olen kehittänyt metsäfysioterapiaa. Omien fyysisten ja henkisten rajojen hyväksyvä tarkastelu ja lempeä haastaminen esimerkiksi kiipeilyseinällä tai luonnossa liikkuen voi tarjota syvästi voimauttavia ja pystyvyyden tunnetta vahvistavia kokemuksia. Vienkin mielelläni asiakkaitani toiminnan äärelle ja ulos vastaanottohuoneesta silloin, kun se sopii asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin.

jenny@flexio.fi

Tutustu myös:

liikejaluonto.fi

Olet jo melkein

MATKALLA

KUNINKAANKATU 22 A 3. KRS
33210 TAMPERE
010 201 5550

INFO@FLEXIO.FI