010 201 5550 | KUNINKAANKATU 22 A 3. KRS 33210 TAMPERE INFO@FLEXIO.FI

Eija-Liisa Niemi

Alkusanani, tämä työ on kutsumukseni. Olen kulkenut pitkän matkan ihmisten parissa auttaen ja ohjaten. Kokemus on tuonut minulle laaja-alaisen näkemyksen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. Tätä kokemuspohjaista tietotaitoa olen ruokkinut koulutuksilla ja erikoistutkinnoilla. Kokemus on opettanut minua löytämään tilan asiakkaiden kanssa, jolla mahdollistan ihmisen kokonaisvaltaisen eheytymisen. Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus, jossa läsnäolo ja kosketus näyttelevät isoa roolia. Työssäni olen ihmisille heitä varten ja tarjoan kokemusperäisen oppimisalustan asiakkailleni.

Terapiaa tukeva koulutustaustani:

 • Fysioterapeutti
 • Psykofyysinen fysioterapia
 • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
 • Kraniosakraaliterapia -Biodynaamisen kraniosakraaliterapian opinnot käynnissä
 • Korva-akupunktio
 • Tanssi- ja liiketerapia
 • Rytmiset liikeharjoitteet
 • Kuntouttava musiikkitoiminta
 • Mindfulness
 • Hengityskoulutus
 • Kriisityön perusteet
 • Method Putkisto Pilates sekä Asahi ohjaaja

Luottamuksen kautta rakennan asiakkailleni tilan heidän ympärilleen, jossa ohjaan kokemusperäisesti löytämään heidän omat voimavaransa. Johdatan asiakkaan hänen omaan maailmaansa, jossa autan häntä löytämään oman sisäisen viisauden ja voimavaran elämään. Voimaannun myös itse, kun näen asiakkaideni hyvinvoinnin kasvavan.

Jo yli 35 vuoden ajan olen kohdannut ihmisen yksilöllisellä tasolla, luoden luottamuksellisen vuorovaikutusalustan terapiatyölle. Tällä samalla polulla olen edelleen ja joka päivä minulla on mahdollisuus oppia itse elämältä jotain uutta ja kaunista.

Energinen ja aurinkoinen elämänkatsomukseni on kuljettanut minua läpi elämän. Tämä on voimavarani, jota käytän kutsumustyössäni ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamisessa.

Kaikki ovat tervetulleita vastaanotolleni. Kohtaan työssäni kaiken ikäisiä asiakkaita. Tyypillisimmät haasteet ilmenevät mm. kipuina, uni- ja stressioireina, itsetuhoisuutena, kehollisina haasteina, syömishäiriöinä, masennuksena, psykoottisina oireina ja/tai sosiaalisena ahdistuksena.

eijaliisa@flexio.fi
010 201 5552

Erikoistumis- ja muut opinnot:

 • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot, Tre kesäyliopisto 2019
 • Biodynaamisen kraniosakraaliterapian opinnot kesken, alkoi 2019/2
 • Korva-akupunktio opinnot 2019
 • SPR Hätäensiapu Tampereen yksikkö 2019
 • Rytmiset liikeharj. Suomen kinesiologia yhdistys 2018
 • Kraniosakraalikoulutus Tampereen Kraniosakraalikoulu 2017
 • Mindfulness Tampereen yliopisto 2014
 • Kriisityön perusteet Tampereen AMK 2014
 • Asahi Ohjaajakoulutus 2014 Kelan GAS-koulutus, Hämeen AMK 2013
 • Kuntouttava musiikkitoiminta Hämeen AMK 2013
 • Tanssin innostamisen kurssi Tampereen taidekasvatus ry 2013
 • Tanssi- ja liiketerapia, Eino Roiha Säätiö, Jyväskylä 2012
 • Psykofyysinen fysioterapia TAMK 2010
 • Hengityskoulutus Maila Seppä 2006
 • Aik. toimintakyvyn edistäminen fysioterapiassa, Helsingin AMK Stadia 2005
 • Method Putkisto Pilates – peruskurssi 2004
 • Kuntoutusalan jatkok. Ammatti-instituutti 1993-1994
Olet jo melkein

MATKALLA

KUNINKAANKATU 22 A 3. KRS
33210 TAMPERE
010 201 5550

INFO@FLEXIO.FI